Jaarvergadering 6 februari 2023 in het Sponsorhome van IJsselmeervogels.
Cor Severijnse opent de vergadering.

We beginnen met het stilstaan van het overlijden van 3 leden van het Spakenburgs Visserkoor, te weten Piet Koelewijn + 28 januari 2022, Bram van Halteren + 23 juli 2022 en Rutger Hopman + 5 december 2022. Tevens is overleden een voormalig lid Jan Maree + 21 november 2022. Er volgt een minuut stilte om de overledenen te herdenken.
Uitreiking Speldjes
Leden die voor een speldje in aanmerking komen (langer dan 10 jaar lid) zijn dit jaar: Cor den Hartigh, Hans Schouten, Gerard Legel en Evert Aart Hopman.

Zie verder het verslag van de secretaris.

Pin It on Pinterest

Share This